GoldData APIs


 1. Lấy token của tài khoản người dùng [POST]

  https://golddata.vn/api/token.html

  Parameters


 2. Tạo ví điện tử [POST]

  https://golddata.vn/api/wallet_gen.html

  Parameters

  Result


 3. Tạo thông tin thanh toán [POST]

  https://golddata.vn/api/pay_gen.html

  Parameters

  Result


 4. Lấy danh sách các ví [POST]

  https://golddata.vn/api/wallet_list.html

  Parameters


 5. Kiểm tra số ticket của một ví [POST]

  https://golddata.vn/api/money_in_wallet.html

  Parameters


 6. Danh sách giao dich với từ khoá [POST]

  https://golddata.vn/api/transaction.html

  Parameters


 7. Lịch sử giao dịch của một ví [POST]

  https://golddata.vn/api/transaction_history.html

  Parameters


 8. Tổng giá trị ticket trong các ví [POST]

  https://golddata.vn/api/total_money.html

  Parameters


 9. Chuyển ticket giữa 02 ví [POST]

  https://golddata.vn/api/transfer.html

  Parameters


 10. Kiểm tra checksum [POST]

  https://golddata.vn/api/checksum.html

  Parameters

  Result

  3152670793