Về chúng tôi

GoldData

GoldData là một hệ thống theo mô hình Loyalty Point có tổng giá trị : 1.000.000.000.000 (Một ngàn tỷ) tokenomics (Points)

Sử dụng Loyalty Point thể hiện cho giá trị cổ phiếu

 1. Minh bạch rõ ràng thông tin trong quá trình sở hữu cổ phần.
 2. Cho phép các cổ đông có thể giao dịch cổ phiếu một các thuận tiện .
 3. Cổ đồng toàn quyền xử lý số cổ phần sở hữu.
 4. Dễ dàng sử dụng giá trị cổ phần để khai thác phát triển (Tặng, trả lương, trao đổi…theo cổ phần trong nội bộ).

Dùng Loyalty Point để phát hành thẻ thành viên

 1. Theo xu hướng & lộ trình số hoá hiện đại.
 2. Loyalty Point có giá trị quy đổi thuận tiện.    
 3. Quản lý như một ví tiền thực sự, quản lý quá trình biến thiên khi tham gia giao dịch.
 4. Thuận tiện giao dịch thanh toán các dịch vụ của đơn vị chấp nhận thanh toán.
 5. Không phải tốn chi phí phát hành thẻ vật lý dư thừa không hiệu quả. 
 6. Không phải đầu tư các thiết bị đọc thẻ ở các client .

Dùng Loyalty Point để xây dựng chương trình khuyến mãi

 1. Số hoá chương trình khyến mãi.
 2. Quy đổi dễ dàng và thuận tiện.    
 3. Quản lý thông tin minh bạch.
 4. Người dùng có thể giao dịch các giá trị khuyến mãi với nhau.
 5. Giảm chí phí đầu tư và quản lý ở các client, agents...

Dùng Loyalty Point để giao dịch

 1. Dùng Loyalty Point như đơn vị trao đổi trung gian cho các giao dịch.
 2. Chuyển đổi & thao tác thanh toán dễ dàng thuận tiện, an toàn, nhanh chóng.    

Để sở hữu Loyalty Point:

 • Khai thác từ https://www.golddata.vn
 • Góp vốn bảo lãnh vào hệ thống (Giai đoạn 01 huy động 10% tổng giá trị). Giá trị này dùng để vận hành, phát triển hệ thống. 
 • Giao dịch Loyalty Point từ các thành viên khác có sở hữu Loyalty Point.  

GOLDDATA.